LiU's logotype

Page responsible: Jonte Bernhard jonte.bernhard@liu.se
Last updated: 2013-04-07 by Jonte Bernhard
LiU » ITN » Division of Physics and Electronics » Engineering Education research

Linköping University

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
In English Contact us
Menu: Engineering Education Research, Research projects, Publications, Group members, Seminars, News, NNEER, Visual Learning and Communication, Job openings and diploma work, Contact / visit,

Ingenjörsvetenskapens didaktik

Engineering Education Research

 

Inom gruppen för Ingenjörsvetenskapens didaktik bedrivs forskning och forskarutbildning inom ämnet Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik (studieplan).

Gruppen bedriver forskning som rör lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Detta medför ett särskilt intresse för studenters och yrkesverksammas förvärvande och utveckling av kunskaper i naturvetenskaper, teknik, och teknologi, om urval av innehåll i och organisering av utbildning, kunskaper om och insikt i relationer mellan naturvetenskap, teknik, problemlösningsförmåga och om naturvetenskapliga forskningsresultat och teknikutvecklingens roll för människor och för samhällsförändringar.

För närvarande bedrivs bland annat forskning med inriktning mot lärande i laborationer på gymnasie och högskolenivå med olika former av verktyg såsom olika typer av instrumentering, modellering och datorstöd i framförallt fysik och elektroteknik. Tidigare har forskning bedrivits för att studera lärande av centrala biomolekulära begrepp.

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter 

June 16, 2016 — The sixth seminar of the Nordic Network in Engineering Education Research (NNEER) will be held in Turku/Åbo, Finland

For more information.