LiU's logotype

Page responsible: Jonte Bernhard jonte.bernhard@liu.se
Last updated: 2013-04-07 by Jonte Bernhard
LiU » ITN » Division of Physics and Electronics » Engineering Education research

Linköping University

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
På svenska Contact us
Menu: Engineering Education Research, Research projects, Publications, Group members, Seminars, News, NNEER, Visual Learning and Communication, Job openings and diploma work, Contact / visit,

Engineering Education Research Group

Ingenjörsvetenskapens didaktik

 

Seminarium

22 oktober 2014 Anna-Karin Carstensen

Tid: Torsdagen den 22 september kl 10:15

Plats: TP5031, Campus Norrköping

Tekn Dr Anna-Karin Carstensen håller seminarium kring sin doktorsavhandling

Connect: Modelling learning to facilitate linking models and the real world through lab-work in electric circuit courses for engineering students

Avhandlingen kan fås genom Jonte Bernhard eller laddas ner här (pdf-fil).

Seminarium

19 november 2014 Eva jensen

Tid: Onsdagen den 19 november kl 13:15

Plats: TP5031, Campus Norrköping

universitetslektor Eva Jensen, Försvarshögskolan, håller seminarium kring

Studenters lärande och förståelse av modellering av dynamiska system

Eva är civilingenjör i elektroteknik och har doktorerat i psykologi på en avhandling med titeln "(Mis)understanding and learning from feedback relations in a simple dynamic system".

 

 

News 

June 16, 2016 — The sixth seminar of the Nordic Network in Engineering Education Research (NNEER) will be held in Turku/Åbo, Finland

For more information.